1-ին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություն 2020

Հաշվետվություն_signed