Միացյալ խորհրդի առաջին նիստի արձանագրություն

Արձանագրություն