ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 2018