Ամփոփ հաշվետվություն 01.01.2018-01.07.2018

Ամփոփ հաշվետվություն 01.01.2018-01.07.2018