ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ՝ ԸՍՏ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

Սովորողների փաստացի թիվ