ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղի միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար կազմակերպության տնօրենի 2018թ. հունիսի 22-ի թիվ 26-Լ հրամանով պատասխանատու անձ է նշանակվել կազմակերպության համակարգչի օպերատոր Թերեզա Մկրտչյանը:

Հեռախոս՝ 093234655
Էլ. փոստ՝ mkrtchyan-tereza@mail.ru, mmasrik@schools.am
Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.Մեծ Մասրիկ, փ.8, N 1

ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏՆՕՐԵՆԻ 22.06.2018Թ. N 26 Լ ՀՐԱՄԱՆ